esics_logo

ESICS är vårt webbaserade beräkningsprogram för vind- och snölast som är utvecklat efter ledorden samarbete, dokumentering och enkelhet. Tillsammans med vår partner ClearCalcs har vi utvecklat ett robust beräkningsprogram som baseras på en befintlig plattform med hög driftsäkerhet, versionshantering och där beräkningarna har granskats av tredje part.

Ett beräkningsprogram
för säker installation

Att beräkningen tar hänsyn till rätt vind- och snölast på taket är en förutsättning för en säker installation. I ert konto lägger ni till användare och skapar projekt som delas med hela organisationen. Duplicera takytor i samma projekt, välja panel från ett panelbibliotek och att ändringar sparas i realtid är några exempel på funktioner som ESICS har. Vi vet att det inte alltid blir som planerat, därför har vi gjort det enkelt att ändra takets mått, byta ut produkter eller ändra panel i efterhand.

Funktioner

 • Användare och Projekthantering
  • One-pager, beräkningarna görs på en överskådlig sida
  • Panelbibliotek för de vanligaste panelerna
  • Vindberäkningarna är bekräftade av RWDI
 • Lägg till flera tak i samma projekt
 • Ändringar autosparas i realtid
 • Exportera till PDF
 • Tilldela användare inom organistationen
 • Överblick av samtliga projekt
 • Arkivering- och låsfunktion för genomförda projekt