Ett svenskt
montagesystem
för solpaneler

Utformad för det nordiska klimatet står MAFI Solar's monteringssystem stadigt mot starka vindar och tung snö. Svensk kvalitet och ingenjörskonst när den är som bäst – ett enkelt val för en snabbare och mer pålitlig installation.

Ett sortiment för lutande tak där varje produkt har lösningar för verkliga problem

FÖR INSTALLATÖRER

Enkelt & CE-märkt

FÖR SLUTKUNDEN

Kvalitet & Erfarenhet

Våra produkter är CE-märkta

Det är viktigt av flera skäl:

  1. Säkerhet: CE-märkningen visar att produkten uppfyller de grundläggande kvalitetskraven enligt EU-lagstiftningen. Detta innebär att produkten har genomgått bedömningar och tester för att säkerställa att den är säker att använda.
  2. Lagkrav: För många produktkategorier är CE-märkning ett lagkrav inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Att CE-märka produkten är därför nödvändigt för att följa lagstiftningen och undvika juridiska konsekvenser.
  3. Konsumentförtroende: CE-märkningen är ett kännetecken för produktsäkerhet och kvalitet. Konsumenter har därför förtroende för CE-märkta produkter och känner sig trygga med att använda dem.
  4. Internationell trovärdighet: CE-märkningen har internationell erkännande och ses som en indikation på att produkten uppfyller europeiska standarder för säkerhet och kvalitet.

 

Vill du komma i kontakt med oss?